GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Klimatklivet åter

Nu har äntligen den glada nyheten kommit med regeringens beslut som återigen gör det möjligt att söka stöd till klimatinvesteringar inom Klimatklivet. Mer information på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Bild klimatklivet logga
 
Anslaget för klimatinvesteringar utökas till totalt 1,5 miljarder kronor under 2019. Första ansökningsomgången är öppen den 15-28 augusti och den andra ansökningsomgången blir i oktober. Ta kontakt med Länsstyrelsen för att få ytterligare info eller vägledning i ansökan. Mer information hittar du även på Naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet