flyttas till 11-12 september

Bild skogsmaskinsdagarna logo
flyttas till 25-26 september

pga osäkerheten kring utvecklingen av coronaviruset.