GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Värme till Vänge kyrka

Vänge kyrka värms nu av lokalproducerad och miljövänlig värme från familjen Brunners flispanna.

artikel från kyrkobladet

Saxat ur kyrkobladet
Romakloster pastorat.

 

 artikel från kyrkobladet