GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Ukraina i kris!

Vi vill hjälpa befolkningen i Ukraina och har därför skänkt ett bidrag genom UNICEF.

Läget för barnen i Ukraina är akut. UNICEF finns på plats och kämpar för att rädda liv.

Lämna ett bidrag du med!

ukrainasflgga