GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Almedalen 1-4 Juli 2018

Hur kan bioenergin bidra för att få bort användning av fossil energi? Träffa företrädare för framtidens viktigaste förnybara energibärare som berättar om hur vi kan rädda klimatet, förbättra effektbalansen och skapa hållbara arbetstillfällen.
Vi finns i monter H213.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53379

bild pelletsforbundet logga