GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Informationsdagar 2/10 & 6/11 2018

2 oktober i Visby och 6 november i Roma.

leader eu

 

 

Då vi blivit beviljade EU-stöd för ett Leaderprojekt genomför vi utbildningsinsatser gällande energi i allmänhet och miljö. Vi belyser vikten av ett robust och hållbart energisystem och varför bioenergin är en viktig del i miljöomställningen. Vi vill öka medvetandet hos de boende på Gotland när det gäller energi och miljöfrågor samt varför det är så viktigt att välja rätt energislag.


Håll utkik här på hemsidan och på Facebook.

 leader eu

leadergute