GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Skogsmässan ställs in

Bild logga skogsmaskin dagarna

Skogsmaskinsdagarna i Karlskoga den 25-26 september ställs in, nästa tillfälle blir den 20-21 maj 2022.