GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

FRÅGOR & SVAR

FAQ

Hur gör jag för att hålla nere fukthalten i flisen?

Vi rekommenderar att man avverkar trämaterialet under vintern och låter det flisningsbara materialet torka under vår och sommar för att flisas tidigt på hösten. Vill man vara riktigt noga eller om veden ska förvaras en längre tid så bör man lägga ett regnskydd över. Om man hanterar det flisningsbara materialet enligt denna rekommendation får man ner fukthalten till ca 20-30%. Ju lägre fukthalt desto bättre värmevärde har flisen, vilket gör att åtgången på flis kan hållas nere och en god funktion bibehålls.

Jag funderar på att installera solpaneler, kan jag kombinera med en flisbrännare?

Det går mycket bra att kombinera solpaneler med GOTFires flisbrännare då brännaren har en tändande och släckande funktion. Är det en mulen dag och solpanelerna inte ger tillräckligt med värme startar flisbrännaren och ser till att värmebehovet uppfylls. Det man ska tänka på är att om brännaren står stilla längre tider på t.ex. sommaren kan skorstenens undertryck försvinna vilket gör att man kanske måste installera en skorstensfläkt som startar samtidigt som brännaren.

Jag har en vedpanna med ackumulatortankar och funderar på att installera fliseldning. Kan jag behålla ackumulatortankarna?

Ja det går bra eftersom brännare har en tändande och släckande funktion. Om man installerar en tankstyrning samtidigt med flisbrännaren får man en hög verkningsgrad när brännaren är i drift då den går längre perioder med färre starter. Det man ska tänka på är att ackumulatortanken ska vara bra isolerad, en standardisolerad ackumulatortank kan avge ganska mycket strålningsvärme som oftast går till spillo.

Kan det vara ett alternativ att köpa det största flisförrådet och anlita någon som fyller på månadsvis i stället för att låta bygga ett flislager?

Om man inte har tillgång till eget lagringsutrymme kan det vara ett alternativ att välja ett större förråd om man har en flisleverantör i närområdet. Man får i varje enskilt fall ta i beaktande kostnaden och platstillgången för det större förrådet vid val av bästa alternativ.

Jag vill byta ut hela min värmeanläggning till ett fliseldat system, finns det en enkel lösning?

Ja, för dig som inte har tid eller möjlighet att själv installera GOTFires värmesystem, rekommenderar vi med varm hand vår Panncentral. Panncentralen levereras i en bekymmersfri allt-i-ett-lösning, du behöver bara koppla in kulvert, elektricitet och vattenledning.

Var köper jag flis?

Om man inte har möjlighet att köpa färdig flis är alternativet att flisa själv med en s.k. flishugg. Fler och fler skogsägare och lantbrukare börjar tillhandahålla flis, så det lönar sig att söka i närområdet efter någon som säljer färdig flis.

Vi är några hushåll som funderar på att satsa på en gemensam värmeanläggning, kan vi göra det med GOTFires fliseldningssystem?

Ja det går utmärkt. GOTFires system kan lätt anpassas att fungera som en fjärrvärmeanläggning till flera fastigheter. Räkna fram den totala boytan ni planerar försörja med värme, kontakta sedan närmaste återförsäljare så hjälper de dig.