GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

ACKUMULATORTANKAR

Full koll på varmvattnet

 En ackumulatortank lagrar värmen i en varmvattenbuffert, ungefär som sparkontot på banken, som du sen drar nytta av precis när du behöver den. Det ger en jämn och behaglig värme under längre tid och rikligt med varmvatten. Tankarna finns i flera olika storlekar för att passa just ditt värmebehov.

Image


Ackumulatortank – den ultimata lösningen för effektiv värme

Funktionen hos en ackumulatortank är enkel och bygger på principen att varmt vatten är lättare än kallt. Varmt vatten från pannan pumpas in upptill i tanken, samtidigt som kallt vatten hämtas längst ner i tanken.  Ska den här processen fungera optimalt, så måste gränsen mellan varmt och kallt vatten vara skarp. Om varmt och kallt vatten hela tiden blandas, blir vattentemperaturen lägre. Detta innebär att kapaciteten minskar - i värsta fall räcker energin inte ens till för att värma vatten till en enda dusch. Hemligheten bakom perfekt skiktning är att styra tillflödet till tanken så att skiktningen inte förstörs, vilket görs med hjälp av ett laddkoppel.

För att välja rätt tankvolym finns en rekommendation som säger: minst 10–12 liter ackumulatorvolym per uppvärmd kvadratmeteryta vid vedeldning eller 30 liter ackumulatorvolym per kW installerad effekt. Med andra ord: ett hus på 150 m2 bör ha en tank på minst 1500 till 1800 liter vid vedeldning och ett hus på ca 600 m2 med 40kW installerad effekt flis- eller pelletsvärme bör ha 1200 liter.


Laddotank Eco Combi 1 

Ackumulatortank med rostfri tappvarmvattenslinga, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500-2000 liter.


Laddotank Eco Combi 2

Ackumulatortank med rostfri tappvarmvattenslinga och värmeslinga, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500-2000 liter.


Laddotank Puffer

En enkel ackumulatortank, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500–2000 liter och har flera utrustningsalternativ.


Laddotank Puffer 1

Ackumulatortank med en värmeslinga, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500-2000 liter.


Laddotank Puffer 2

Ackumulatortank med två värmeslingor, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500-2000 liter.


Laddotank Puffer Compact

En volymtank gjord för låg takhöjd, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Volymstorlekar mellan ca 2500-8000 liter med flera smarta lösningar.


Laddotank Puffer Compact F

En volymtank gjord för låg takhöjd med flänsade anslutningar, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Volymstorlekar mellan ca 2500-1200 liter med flera smarta lösningar.


Teknisk info            Ladda ner produktblad

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 Obs! Uppgifter om ackumulatortankarnas kapacitet är ungefärliga.