ACKUMULATORTANKAR

Full koll på varmvattnet

En ackumulatortank lagrar värmen i en varmvattenbuffert, ungefär som sparkontot på banken, som du sen drar nytta av precis när du behöver den. Det ger en jämn och behaglig värme under längre tid och rikligt med varmvatten. Tankarna finns i flera olika storlekar för att passa just ditt värmebehov.

 

Bild ackkumulatortank med genomskärning

 

Funktionen hos en ackumulatortank är enkel och bygger på principen att varmt vatten är lättare än kallt. Varmt vatten från pannan pumpas in upptill i tanken, samtidigt som kallt vatten hämtas längst ner i tanken.  Ska den här processen fungera som tänkt, så måste gränsen mellan  varmt och kallt vatten vara skarp. Om varmt och kallt vatten hela tiden blandas, blir vattentemperaturen lägre. Detta innebär att kapaciteten minskar - i värsta fall räcker energin inte ens till för att värma vatten till en enda dusch. Hemligheten bakom perfekt skiktning är att styra tillflödet till tanken så att skiktningen inte förstörs, vilket görs med hjälp av ett laddkoppel.

För att välja rätt tankvolym finns en regel som säger: 10–12 liter ackumulatorvolym per uppvärmd kvadratmeteryta. Med andra ord: ett hus på 150 m2 bör ha en tank mellan 1500 och 1800 liter.

Laddotank Eco Combi 1 

Ackumulatortank med rostfri tappvarmvattenslinga, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500-2000 liter.


Laddotank Eco Combi 2

Ackumulatortank med rostfri tappvarmvattenslinga och värmeslinga, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500-2000 liter.


Laddotank Puffer

En enkel ackumulatortank, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500–2000 liter och har flera utrustningsalternativ.


Laddotank Puffer 1

Ackumulatortank med en värmeslinga, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500-2000 liter.


Laddotank Puffer 2

Ackumulatortank med två värmeslingor, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Finns i fasta storlekar mellan ca 500-2000 liter.


Laddotank Puffer Compact

En volymtank gjord för låg takhöjd, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Volymstorlekar mellan ca 2500-8000 liter med flera smarta lösningar.


Laddotank Puffer Compact F

En volymtank gjord för låg takhöjd med flänsade anslutningar, klädd med grå PVC-jacka. Isolerad med 100mm polyester gjort av 100% återvinningsbart material, med hög värmeisolering och låg värmeledningsförmåga: 0,035 W/mK. Volymstorlekar mellan ca 2500-1200 liter med flera smarta lösningar.


Teknisk info            Ladda ner produktblad

 Bild tabell med teknisk info om Laddotank Eco Combi 1

Bild tabell med teknisk info om Laddotank Eco Combi 2

Bild tabell med teknisk info om Laddotank Puffer

Bild tabell med teknisk info om Laddotank puffer 1

Bild tabell med teknisk info om Laddotank puffer 2

Bild tabell med teknisk info om Laddotank Puffer compact

Bild tabell med teknisk info om Laddotank Puffer Compact F

Obs! Uppgifter om ackumulatortankarnas kapacitet är ungefärliga.