GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Image

KWB Multifire

Värmepanna för flis och pellets 20 till 120 kW.  Det breda effektområdet 20 till 120 kW i kombination med hög bränsleflexibilitet gör pannan lämplig för större enfamiljshus, mindre industrier och närvärmecentraler.
Läs mer.

KWB_Powerfire_150_C3.jpg

KWB Powerfire

Värmepanna för flis och pellets 150 till 300 kW. Powerfire 150-300 kW är ett tystgående och pålitligt kraftpaket som är en av de mest kompakta pannorna på marknaden i detta effektområde. 
Läs mer.

Image

Flisbrännare Gotfire

Värmepanna för flis 25 till 100. Våra flisbrännare finns i fyra olika storlekar och är utvecklade och tillverkade med den bästa tekniken för att uppfylla dagens krav på en driftsäker, miljövänlig och lättskött fliseldning. 
Läs mer.