GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

KWB MultiFire

KWB Logo

Värmepanna för flis och pellets
20 till 120 kW

Det breda effektområdet 20 till 120 kW i kombination med hög bränsleflexibilitet
gör pannan lämplig för större enfamiljshus, mindre industrier och närvärmecentraler.

Robust allroundpanna för ekonomisk uppvärmning

Bild kwb multifire flis- och pelletspanna

Pannan justerar automatiskt förbränningen vid olika bränslen, och förbränner både träflis och pellets av varierande kvalitet vilket gör den till en robust och flexibel allroundpanna med god bränsleekonomi. Pannan är utrustad med den patenterade tekniken bandroster, som är ett självrengörande roterande roster. Multifire utgör ett hållbart och miljövänligt värmesystem som spar på både energi och kostnader. Pannan är dessutom utrustad med automatisk uraskning och högeffektiva turbolatorer. Pannan finns i en rad olika effekter i effektområdet 20-120 kW. Pannan är utrustad med styrsystemet Comfort 4 som möjliggör enkel och flexibel styrning av värmesystemet och ger även fjärråtkomst via internet.

  •  Robust bandroster med självrengörande funktion
  •  Högeffektiva turbolatorer
  •  Automatisk askutmatning

 

 

 

Bild detaljbilder multifire flis- och pelletspanna

 
        

Teknisk info (pdf)        Produktblad (Pdf)        Energimärkning (pdf)

Bild tabell teknisk info

 Obs! Uppgifter om värmepannornas kapacitet är ungefärliga och kan variera beroende på husets faktiska isolervärde.