GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

Ladda ner

Broschyrer och informationsblad

Image
Här hittar du bland annat produkter, information och specifikationer.
Image
Behöver du komplettera ett befintligt system eller värma mindre ytor så rekommenderar vi kaminerna.
Image
En helautomatisk pelletspanna för dig som vill ha en smidig och bekväm lösning.
Image
En modern vedpanna med hög klass och bra verkningsgrad.
Image
En högteknologisk och modern vedpanna med mycket bra verkningsgrad som kan kompletteras med en helautomatisk pelletseldning.
Image
En högteknologisk och modern pelletspanna med mycket bra verkningsgrad och låg energiförbrukning.
Image
En högteknologisk och modern pelletspanna med mycket bra verkningsgrad och självrengörande roster.
Image
En högteknologisk och modern flis- och pelletspanna med mycket bra verkningsgrad och automatisk uraskning.
Image
En högteknologisk, kompakt, tystgående och modern flis- och pelletspanna med mycket bra verkningsgrad.