GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

GARANTIER

Vi har inte lämnat något åt slumpen, det kan du lita på!

Image
Det ska kännas tryggt att välja GOTFire och vi vet att våra produkter är av absolut högsta kvalitet – därför lämnar vi hela fem års garanti på våra flisbrännare och värmepannor. För övriga produkter lämnar vi 1 års garanti. Slitage på utrustning orsakat av onormalt brukande täcks inte av garantin. 

Det kan också vara skönt att veta att våra värmesystem klarar Boverkets utsläppskrav med god marginal och är ett av få Svenska märken som är certifierade enligt EN 303-5, europeiska kvalitets- och effektivitetskrav. Tester 2006 hos bioenergikonsulten ÄFAB visade att våra brännare har en mycket god verkningsgrad med mycket låga utsläppsnivåer av miljöpåverkande ämnen. 

Vi fokuserar hela tiden på företagets kvalitetsarbete i stort och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra egna produkter. Gotländsk kvalitet när den är som bäst, det kan du lita på!

Garantivilkor