GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

FINANSIERING

Företagsleasing av ditt värmesystem

Vi kan stolt presentera att vi samarbetar med Nordic Finance för att underlätta för våra kunder vid investering i värmesystem. Generellt brukar det var svårt att kunna få leasing eller hyrköp av värmesystem på grund av utrustningens egenskaper som fast installation och säkrad värmeförsörjning, men vi har i samarbete Nordic Finance tagit fram ett koncept som gör det möjligt att finansiera investeringen via leasing eller hyrköp.

Image

Nordic Finance hjälper små och medelstora företag med finansiering av investeringar som maskiner, fordon, utrustning och andra inventarier. Genom företagsleasing slipper du påverka likviditeten och ditt företag kan växa i den takt du önskar, utan att bromsas av brist på kapital. Nordic Finance är ett snabbväxande, dynamiskt företag som utmanar de traditionella bankerna genom ett innovativt och modernt sätt att lösa leasingfinansiering. Medan banker fortfarande är relativt långsamma med utdragna, manuella processer för lånebeviljande så har vi gjort det till vår huvuduppgift att vara snabba, flexibla och ta hänsyn till varje kunds unika förutsättningar.

Om du vill veta mer så kontakta gärna oss eller Nordic Finance: www.nordicfinance.com