• 5
  • 9
  • 2
  • 6
  • 8
  • 3
  • 4
  • 1
  • 10
  • 7

KLIMATSMART VÄRME

MODERNA & EFFEKTIVA  VÄRMESYSTEM 

SOM GÖR SKILLNAD!

 

Våra produkter

Fler och fler inser att biobränsle är en miljövänlig värmekälla.
Hos oss hittar du kompletta värmesystem av hög kvalitet, som du kan lita på i alla lägen.

Genom att investera i ett värmesystem för bioenergi bidrar du till klimatomställningen och en hållbar utvekling samt att du minskar dina uppvärmningskostnader. Vid förbränning av förnyelsebara energikällor så som flis, pellets och ved frigörs små mängder koldioxid och vattenånga som tillsammans med solens energi får nya träd att växa upp. Uppvärmning med biobränslen är klimatneutralt och utgör en del av naturens kretslopp.

 

MILJÖVÄNLIGT, EKONOMISKT & SÄKERT

Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.

Finansieringslösning

Bild logga nordic finance

Vi erbjuder våra företagskunder finansieringslösningar i samarbete med Nordic Finance.

Läs mer ...

Glad Påsk

Glad Påsk! · Flagmore

Värme till Vänge kyrka

Vänge kyrka värms nu av lokalproducerad och miljövänlig värme från familjen Brunners flispanna.

artikel från kyrkobladet

Saxat ur kyrkobladet
Romakloster pastorat. Läs mer ...

Nu kan du komma i kontakt med oss på GOTFire även efter ordinarie öppettider. Under helger är jourtelefonen bemannad mellan 08.00 - 18.00. Boende utanför Gotland kontaktar i första hand sin återförsäljare.

Kolla vår katalog!

bild omslag gotfire-Katalog