GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

LADDOMAT

Smart vämereglering med laddkoppel

Med Laddomat i ditt värmesystem ökar du pannans livslängd. Tack vare att Laddomat kyler pannan med förvärmt returvatten, minskas risken för korrosion i pannans bottendel drastiskt. Med en ackumulatortank tillsammans med Laddomat behöver du inte elda lika ofta som när pannan är kopplad direkt till värmesystemet. Du utnyttjar energin som bränslet innehåller betydligt bättre och skapar optimala förutsättningar för miljövänlig eldning.

Image

Laddomat 21-serien och 11-serien

Laddomat 21 är en komplett enhet som ger enkel och säker inkoppling och perfekt laddning av tanken. tack vare en effektiv hetvattensreglering, kan Laddomat 21 ha en högre öppningstemperatur vid höga panneffekter jämfört med andra liknande produkter.


Laddomatic

Laddomatic är ett moderniserat laddkoppel för biobränslepannor. Laddkopplet baseras på pålitliga shuntventiler och det välkända Thermomatic-sortimentet.


Laddomat M120

Laddomat M120 är ett komplett laddkoppel med motoriserad reglering av returtemperaturen till biobränslepannor. Laddkopplet baseras på Termoventilers välkönda och pålitliga Laddomat 21-100.


Laddomat 11-30 FDV

Laddomat 11-30 FDV är en termisk 3-vägsventil för fördelningssystem. Användningsområden är t.ex. för system med solfångare där svalare vatten styrs in längre ner i tanken och varmare vatten i toppen, eller som fördelare i pannsystem.


Teknisk info    Ladda ner produktblad

 Obs! Uppgifter om värmeregleringens kapacitet är ungefärlig.