GOTFire AB  |  0498-20 17 50  |  info@gotfire.se

LADDOMAT MR

Mångsidig reglering och manövrering

 Med Laddomat i ditt värmesystem ökar du pannans livslängd. Tack vare att Laddomat kyler pannan med förvärmt returvatten, minskas risken för korrosion i pannans bottendel drastiskt. Med en ackumulatortank tillsammans med Laddomat behöver du inte elda lika ofta som när pannan är kopplad direkt till värmesystemet. Du utnyttjar energin som bränslet innehåller betydligt bättre och skapar optimala förutsättningar för miljövänlig eldning.

Image

Laddomat MR 10

Laddomat MR 10 är en brännarstyrning för satsvis laddning av tankar. Reglercentralen har separat anslutningcentral med totalt tre reläer och fyra givaringångar. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.


Laddomat MR 30

Laddomat MR 30 används för satsvis laddning mellan huvudtank och slavtank. Reglercentralen har separat anslutningscentral med totalt tre reläer och fyra givaringågar. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.


Laddomat MR 40

Laddomat MR 40 är ett laddpaket för panna med inbyggd varmvattenberedare och shunt. Den termiska 3-vägsventilen har två backventiler för att flödet ska kunna gå åt två håll. Reglercentralen har separat anslutningscentral med totalt tre reläer och fyra givaringångar. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.


Laddomat MR 50

Laddomat MR 50 används för laddning och urladdning mellan huvudtank och extratankar. Dubbelbackventilen som ingår för att flödet kan gå åt två håll. Reglercentralen har separat anslutningscentral med totalt tre reläger och fyra givaringångar. Alla inställningar görs i den separata manöverpanelen.


Teknisk info      Ladda ner produktblad

 Obs! Uppgifter om värmeregleringens kapacitet är ungefärlig.